Informatie- en/of WOB verzoek

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u een verzoek om informatie of een WOB verzoek indienen bij het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen en is daartoe bij besluit van 24 januari 2017 resp. 28 februari 2017 door het dagelijks resp. algemeen bestuur aangewezen als middel om een verzoek tot informatie in te dienen. Het Dagelijks Bestuur kan om aanvullende informatie verzoeken.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Binnen 10 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die brief brengen wij u ook op de hoogte van het vervolg van de procedure.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 233 1200.

Ik log in met