Indienen zienswijze tegen een ontwerpbesluit van het waterschap

Over dit formulier

Bent u het niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het waterschap? U kunt met dit formulier een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit. Deze zienswijze kunt u indienen als u belanghebbende bent (u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land) of in ons beheergebied woont. Woont u niet in ons beheergebied of bent u niet rechtstreeks in uw belang getroffen, dan zullen wij uw zienswijze niet in behandeling nemen.

Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen en is daartoe bij besluit van 24 januari 2017 resp. 28 februari 2017 door het dagelijks resp. algemeen bestuur aangewezen als middel om digitaal zienswijzen te ontvangen.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.