Indienen zienswijze tegen een ontwerpbesluit van het waterschap

De zienswijze

Waar gaat het ontwerpbesluit over?