Bezwaar maken tegen beslissing waterschap

Het bezwaar

Waar gaat het besluit over?