Bezwaar maken tegen beslissing waterschap

Over dit formulier

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het waterschap? U kunt met dit formulier bezwaar tegen dit besluit maken. Dit bezwaar kunt u indienen als u belanghebbende bent (U bent het niet eens met het aan u gerichte besluit of u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land). Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen en is daartoe bij besluit van 24 januari 2017 resp. 28 februari 2017 door het dagelijks resp. algemeen bestuur aangewezen als middel om digitaal bezwaarschriften te ontvangen.

De procedure voor het bezwaar kunt u vinden op onze website:

https://www.wdodelta.nl/actueel/wetgeving-regels/bezwaarschrift/ 

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel worden gebruikt.

Ondertekenen en verzenden

U ondertekent dit formulier met DigiD en verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Ik log in met