Algemene klacht

Over dit formulier

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit formulier dient ervoor om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en is daartoe bij besluit van 24 januari 2017 resp. 28 februari 2017 door het dagelijks resp. algemeen bestuur aangewezen als middel om digitaal een klacht in te dienen.

Verzenden

U verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 233 12 00.